Υποκαπνισμοί (Fumigation) | Sustainable Pest Control

 
Οι υποκαπνισμοί με την χρήση αερίων χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων για την καταπολέμηση των εντόμων αποθηκών. Επίσης χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία επίπλων και οικοδομικών υλικών για την καταπολέμηση των ξυλοφάγων εντόμων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την εξειδικευμένη σελίδα μας για τα ξυλοφάγα έντομα (Σαράκι - Τερμίτες)...

Με τον όρο υποκαπνισμοί ορίζονται όλες οι μέθοδοι καταπολέμησης των παρασίτων με την χρήση καπνογόνων (fumigants). Τα καπνογόνα είναι αέρια τα οποία μπορούν και διαπερνούν τα προϊόντα και να θανατώνουν τα παράσιτα που βρίσκονται μέσα σε αυτά χωρίς να αφήνουν υπολείμματα μετά τον αερισμό τους. Οι υποκαπνισμοί στην Sustainable Pest Control με έδρα στο Κορωπί και υποκατάστημα σε Γαλάτσι και Κυκλάδες (Άνδρος, Νάξος), γίνονται μόνο με την χρήση φωσφίνης.

Οι εφαρμογές διενεργούνται από εξειδικευμένα συνεργεία με πολυετή πείρα στους χειρισμούς των αερίων καπνογόνων, πάντα υπό την καθοδήγηση Γεωπόνου. Οι υποκαπνισμοί ενός χώρου μπορεί να διαρκέσουν από 3 έως 7 ημέρες ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν. Κατά την διάρκεια των εργασιών το συνεργείο παίρνει συνεχώς μετρήσεις και παρακολουθεί την συγκέντρωση της φωσφίνης στο εσωτερικό του προϊόντος ώστε να βεβαιωθεί για την επιτυχία της εφαρμογής. Μετά το τέλος των εργασιών εκδίδεται Πιστοποιητικό Fumigation και Τεχνικό Report.
 

Χρήση Υποκαπνισμών

 
Οι υποκαπνισμοί με φωσφίνη χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία τροφίμων με απόλυτη επιτυχία στις εφαρμογές καταπολέμησης των εντόμων αποθηκών. Επίσης βρίσκουν πολλές εφαρμογές στην καταπολέμηση των ξυλοφάγων εντόμων (Σαράκι) σε αποθήκες ξυλείας, ξύλινες κατασκευές σπιτιών κλπ.

Η επιτυχία τους οφείλεται στην εξαιρετικά μεγάλη διεισδυτικότητα της φωσφίνης και την ικανότητά της να διαπερνά την μάζα των προϊόντων. Ακόμα και σε πολύ συμπαγή τρόφιμα όπως αλεύρι, ζυμαρικά κλπ. ή σε πολύ συμπαγή ξύλα, η φωσφίνη μπορεί να φτάνει άνετα πολύ βαθειά στο εσωτερικό των προϊόντων και να θανατώσει τα έντομα σε όλα τα στάδιά τους (αυγό, προνύμφη, νύμφη, ακμαίο).
 

Εργασίες Υποκαπνισμού

 
Οι χώροι που θα γίνουν οι εργασίες εφαρμογής του υποκαπνισμού πρώτα επιθεωρούνται για τα σημεία που μπορεί να διαφύγει το αέριο ώστε αυτά να σφραγιστούν. Στη συνέχεια πραγματοποιείται μόνωση με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους τουλάχιστον 4 mil και ειδική χαρτοταινία στα παράθυρα, στους εξαεριστήρες και στις πόρτες πλην μίας που θα χρησιμεύσει σαν έξοδος. Επίσης σε ηλεκτρικές συσκευές, πρίζες, διακόπτες, ηλεκτρικούς πίνακες κλπ.

Ο υπολογισμός της δόσης που θα χρησιμοποιηθεί γίνεται με βάση τις μεταβλητές των καπνισμών για κενούς χώρους. Αυτές είναι ο όγκος, η θερμοκρασία του αέρα καθώς και η στεγανότητα του χώρου σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες χρήσης του σκευάσματος.

Για λόγους ασφαλείας προειδοποιητικά σήματα πρέπει να επικολλώνται στις εισόδους των κτηρίων και οι πόρτες πρέπει να κλειδώνονται. Η διάρκεια του υποκαπνισμού είναι 3-7 μέρες. Η διάρκεια εξαρτάται, αφενός από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά την διάρκεια της εφαρμογής, αφετέρου δε, με τον τύπο της φωσφίνης. Κανόνας είναι να μη γίνονται υποκαπνισμοί τους χειμερινούς μήνες όταν η μέση ημερήσια θερμοκρασία είναι κάτω από 10οC.
 

ΠΡΩΤΟΚOΛΛΟ ΥΠΟΚΑΠΝΙΣΜΩΝ

 
Σύμφωνα με το πρωτόκολλο υποκαπνισμών της Sustainable Pest Control, η επιτυχία της απεντόμωσης μπορεί να διασφαλιστεί αν η συγκέντρωση στο εσωτερικό του χώρου είναι πάνω από 300 p.p.m. για 2 ημέρες. Γενικά τα ακμαία θανατώνονται μόλις σε συγκέντρωση 50 p.p.m. για 24 ώρες. Η αυξημένη συγκέντρωση του αερίου στα 300 p.p.m. για 24 ώρες επιβάλλεται για την εξόντωση των προνυμφικών σταδίων και των αυγών του εντόμου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα καταπολέμησης.

Μετά το τέλος της απεντόμωσης το συνεργείο επανέρχεται στον χώρο. Φορώντας τα ειδικά μέσα ατομικής προστασίας (μάσκα με κατάλληλα φίλτρα για χώρους με αέρια), ανοίγει όλα τα παράθυρα και τις πόρτες και ο χώρος αερίζεται για τουλάχιστον μία ώρα. Με εξειδικευμένο όργανο θα πρέπει να γίνονται μετρήσεις συγκεντρώσεων μέχρι τα επίπεδα 0,1 p.p.m. πριν επιτραπεί από τον υπεύθυνο επιστήμονα του συνεργείου η είσοδος ανθρώπων χωρίς μάσκες στον χώρο.

Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία, πληροφορία ή διευκρίνιση στο τηλέφωνο 2106020265 & 6985936791 όλο το 24ωρο. Ειδικοί επιστήμονες γεωπόνοι θα επιθεωρήσουν δωρεάν τους χώρους σας, θα διαγνώσουν το πρόβλημα, θα σας προτείνουν την λύση και θα σας δώσουν μία οικονομική προσφορά.