Ολοκλ. Διαχείριση Παρασίτων (IPM) | Sustainable Pest Control

 
Αν θέλαμε να δώσουμε ένα ορισμό, θα λέγαμε ότι είναι η διαδικασία επίλυσης παρασιτολογικών προβλημάτων συλλέγοντας και καταγράφοντας όλα τα ευρήματα και τις πληροφορίες, έτσι ώστε να σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα ελέγχου το οποίο αφενός μεν θα έχει τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα με τη μικρότερη αρνητική επίδραση στους ανθρώπους και το περιβάλλον, αφετέρου δε θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που θα προλαμβάνουν επανεμφάνιση της προσβολής.

Οι βασικές αρχές που πρέπει να εκπληρώνει ένα πρόγραμμα IPM είναι:
 
 
 
 
 
 
 
Εκπαίδευση των εμπλεκομένων και πλήρη γνώση των αναγκών του πελάτη.
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανάλυση της προσβολής.
 
 
 
 
 
 
 
 
Λήψη βραχυπρόθεσμων διορθωτικών ενεργειών.
 
 
 
 
 
 
 
 
Λήψη μακροπρόθεσμων προληπτικών ενεργειών (παρακολούθηση του πληθυσμού με παγίδες και φερομόνες, μόνωση και κλείσιμο των εισόδων των παρασίτων, κ.λ.π).
 
 
 
 
 
 
 
 
Έλεγχος, καταγραφή και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος και της αποτελεσματικότητας των επί μέρους μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν.
 
 
 
 
 
 
 
 
Επανέλεγχος όλου του προγράμματος μαζί με τον πελάτη.
 
 
 
 
 
Κάθε εργασία της Sustainable Pest Control με έδρα στο Κορωπί και υποκατάστημα σε Γαλάτσι και Κυκλάδες (Άνδρος, Νάξος), γίνεται υπό την παρουσία ειδικού επιστήμονα σύμφωνα με τον Νόμο και τον εκπαιδευμένο εφαρμοστή που έχει η εταιρεία μας. Συντάσσουμε Υγειονομικές Εκθέσεις λαμβάνοντας υπόψη τα υψηλά standards που απαιτεί το ISO 22000 – ISO 9001 – HACCP και σας παραδίδουμε τον ειδικό φάκελο που απαιτεί η νομοθεσία.

Στην Sustainable Pest Control έχουμε υποχρέωση να σας ενημερώνουμε σε κάθε επίσκεψή μας για την πορεία των εργασιών μας και να σας παρέχουμε τις ανάλογες εγγυήσεις. Η συχνότητα των επισκέψεων και εφαρμογών εξαρτάται από το είδος του παθογόνου, την εποχή, την ένταση, την προσβολή και τις συνθήκες που επικρατούν.