Εταιρεία | Sustainable Pest Control

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 
 
Η εταιρεία Sustainable Pest Control με έδρα στο Κορωπί και υποκατάστημα σε Γαλάτσι και Κυκλάδες (Άνδρος, Νάξος), είναι πιστοποιημένη με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14000:2015, ISO 45001:2018 από τoν φορέα πιστοποίησης AVRV.

To 2018 η εταιρεία μας πιστοποιήθηκε με το πλέον εξειδικευμένο πρότυπο ΕΝ16636:2015 του κλάδου Απεντομώσεων & Μυοκτονιών και φέρουμε τον τίτλο CEPA CERTIFIED ως απόδειξη του επαγγελματικού μας προφίλ στο τομέα Διαχείρισης Παρασίτων.

Βασικές παράμετροι της πολιτικής ποιότητας της εταιρείας μας είναι:
 
 
 
 
 
 
 
Ο επιστημονικός σχεδιασμός προστασίας από τα παράσιτα για κάθε πελάτη μας ξεχωριστά.
 
 
 
 
 
 
 
 
Η συνεχής παρακολούθηση και βελτίωση του συστήματος Pest Control που έχουμε εγκαταστήσει σε κάθε χώρο.
 
 
 
 
 
 
 
 
Η ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή διαχείριση των παραπόνων των πελατών μας και της πλήρους βοήθειας μας σε περιπτώσεις παρουσίασης ιδιαίτερων προβλημάτων.
 
 
 
 
 
 
 
 
Η συνεχής κατάρτιση και περαιτέρω εκπαίδευση του προσωπικού μας μέσα από ένα αυστηρά εφαρμοζόμενο εσωτερικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, καθώς και με συμμετοχή σε σεμινάρια, εκδηλώσεις και εκθέσεις.
 
 
 
 
 
 
 
CEPA
 
 
 
ISO 9001
 
 
 
ISO 14000-2015
 
 
 
ISO 14001-2018
 
 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 
Η εταιρεία SUSTAINABLE PEST CONTROL με έδρα στο Κορωπί και υποκατάστημα σε Γαλάτσι και Κυκλάδες (Άνδρος, Νάξος), έχοντας την γνώση και την εμπειρία στον χώρο της Απεντόμωσης και της Μυοκτονίας, μπορεί και πρωτοστατεί στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται. Η εταιρεία δεσμεύεται για την παροχή στους πελάτες της, υπηρεσιών από σωστά εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και θα ακολουθεί πιστά τις πρακτικές ασφαλούς εκτέλεσης εργασίας οι οποίες διασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού της εταιρείας , των πελατών και των κατοικίδιων ζώων με απόλυτο σεβασμό στη προστασία του περιβάλλοντος. Η τήρηση της δέσμευσης αυτής αποτελεί αντικείμενο εργασίας των υπαλλήλων που ασκούν καθήκοντα διοίκησης στην εταιρεία και οι οποίοι συμβάλουν στην επιτυχία της πολιτικής αυτής.

Μέσα από την αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων (διεύθυνση, προσωπικό, προμηθευτές αλλά κυρίως των πελατών της) διασφαλίζει την επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου της.
 
Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της SUSTAINABLE PEST CONTROL :
 
 
 
 
 
 
 
Έχει υιοθετήσει ένα κοινό Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Περιβάλλοντος και υγειά και ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ,ISO 45001:2018 τα οποία και εφαρμόζει σε ολόκληρη την εταιρεία και σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες της και την ικανοποίηση των πελατών της.
 
 
 
 
 
 
 
 
Εφαρμόζει σύστημα εφαρμογών παρασιτοκτόνα πλήρως συμμορφωμένο με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ16636:2015.
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της, όπου είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ’ επέκταση ολόκληρου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και ΥΑΕ.
 
 
 
 
 
 
 
 
Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα το περιβάλλον και τα θέματα ΥΑΕ σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή και /Διεργασιών καθώς και όσον αφορά υπηρεσίες. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από την Διοίκηση της εταιρείας.
 
 
 
 
 
 
 
 
Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να προάγουν την ευαισθητοποίηση του προσωπικού της στα θέματα Ποιότητας περιβάλλοντος και ΥΑΕ σε κάθε δραστηριότητα τους.
 
 
 
 
 
 
 
 
Παρακολουθεί, μετράει, αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και Διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα και η ορθή εφαρμογή παρασιτοκτόνα.
 
 
 
 
 
 
 
 
Η εταιρεία δεσμεύεται να τηρεί και να εφαρμόζει τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
 
 
 
 
 
 
 
 
Η SUSTAINABLE PEST CONTROL ευελπιστεί σε μια ευρύτερη συνεργασία καθώς αυτό που μπορεί να εγγυηθεί είναι ΠΟΙΟΤΗΤΑ σε κάθε συναλλαγή της.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η Εταιρεία Sustainable Pest Control, από την ίδρυση της, λειτουργεί, θέτοντας πάντα, ένα σύνολο ηθικών αξιών και δεσμεύσεων. Έτσι λοιπόν διαμορφώσαμε μια εταιρική κουλτούρα, που διέπει πλέον όλες μας τις λειτουργίες, και που σε γενικές γραμμές συνοψίζεται:
Σεβασμός στον άνθρωπο: Η σχέση της εταιρείας με τους υπαλλήλους της, τους συνεργάτες της, με οποιονδήποτε, γενικά με τον οποίο έρχεται σε επαφή, ανεξάρτητα από φύλο, θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις, χρώμα και φυλή, χαρακτηρίζεται από τον απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα και τις ιδέες τους.
Επιχειρηματική ηθική: Δεν είναι αποδεκτό στην κουλτούρα μας, να λειτουργούμε υπό καθεστώς αθέμιτου ανταγωνισμού και παράνομων πρακτικών. Σεβόμαστε τόσο τους πελάτες μας, όσο και τους ανταγωνιστές μας.
Προστασία του περιβάλλοντος - Αειφορία: Η χρήση χημικών για την εκτέλεση των εργασιών μας, αποτελεί εν δυνάμει κίνδυνο για το περιβάλλον. Διαχειριζόμαστε τα παρασιτοκτόνα και τα υπολείμματα τους, με ιδιαίτερη προσοχή, σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας που τα διέπουν.
Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων: Δίνουμε μεγάλη προσοχή στα μέτρα ασφαλείας και τους κανόνες που διέπουν τις εργασίες μας. Εξοπλίζουμε το προσωπικό μας, με όλα τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας, και απαιτούμε με επιμονή, να φορούν τα συνεργεία μας, όλα τα ενδεδειγμένα κατά περίπτωση, ΜΑΠ.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας, η συμμόρφωση των λειτουργικών της εταιρείας μας, στις προδιαγραφές του Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX), που καλύπτουν τις απαιτήσεις του SEDEX Members Ethical Trade Audit (SMETA) σε σχέση με τις προδιαγραφές:
1. Εργασιακές σχέσεις.
2. Προστασία περιβάλλοντος.
3. Υγιεινής και Ασφάλειας.
4. Επιχειρηματικής ηθικής.
 
 
 
 
 
 
ΓΕΩΓΡ. ΧΩΡΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 
Η SPC εξυπηρετεί όλη την Αττική
Για υποκαπνισμούς (σιλό, έντομα αποθήκης, ξυλοφάγα έντομα) σε όλη την Ελλάδα
 
 
 
ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ
 

ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

 
Άμεση εξυπηρέτηση από εξειδικευμένους επιστήμονες Γεωπόνους, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με δωρεάν αυτοψία
 
 
 
EΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 

EΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 
Επειδή η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας ειναι υποχρέωση όλων μας αλλά & άτυπος δείκτης του πολιτισμού μας, η SPC υπόσχεται μόνο το καλύτερο αποτέλεσμα έπειτα απο κάθε υπηρεσία