Απεντόμωση | Sustainable Pest Control

 
Η παρουσία εντόμων δημιουργεί συχνά προβλήματα σε οικιακούς, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους. Με τον όρο απεντόμωση περιγράφονται οι εργασίες που είναι αναγκαίες για τον έλεγχο εντομολογικών προσβολών. Στις εφαρμογές δίνεται έμφαση στη χρήση φυσικών μεθόδων, βιολογικών μέσων και σκευασμάτων φιλικών στον άνθρωπο, τα ζώα όσο και το περιβάλλον. Όλες οι εργασίες σχεδιάζονται προσεκτικά ώστε να τηρούνται οι οδηγίες των σκευασμάτων και η Νομοθεσία. Οι καταπολεμήσεις αφορούν στην αντιμετώπιση όλων των εντόμων και των παρασίτων, όπως κατσαρίδες (Blatta orientalis, Blattela germanica, Periplaneta americana), μυρμήγκια (Monomorium pharaonis, Lasius niger,) μύγες , κουνούπια, κοριούς, ψύλλους, σφήκες, ξυλοφάγα έντομα (τερμίτες, σαράκι, Ξυλοφάγα μυρμήγκια ), σκορπιούς, ακάρεα , μαύρα σκουλήκια κ.α. Εξειδικευμένες εφαρμογές πραγματοποιούνται ακόμη σε βιομηχανίες, χώρους επεξεργασίας τροφίμων, ξενοδοχεία, χώρους διακίνησης εμπορευμάτων, Νοσοκομεία, παιδικοί σταθμοί – σχολεία κ.α.

Στη σύγχρονη καταπολέμηση, οι απεντομώσεις αποτελούν μέρος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που λαμβάνει υπόψη το είδος του εντόμου που αντιμετωπίζεται, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χώρου και τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Συχνά παρέχονται συμβουλές που αφορούν στην ορθή διαχείριση του χώρου και συντελούν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσβολής. Η διατήρηση καλών συνθηκών υγιεινής, η ρύθμιση της υγρασίας και ο επαρκής μηχανικός αποκλεισμός που αποτρέπει τις εισόδους εντόμων βοηθούν σημαντικά.
 
Η αντιμετώπιση με χρήση σκευασμάτων πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους.

α. Υπολειμματικοί ψεκασμοί με απλούς ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης ή ψεκαστικά συγκροτήματα.
β. Θερμές εκνεφώσεις ή ψυχρές (νέφος σταγονιδίων), οπότε χρησιμοποιούνται κατάλληλες συσκευές.
γ. Τοποθέτηση τροφοελκυστικών δολωμάτων (gel Ελβετικού Οίκου)
δ. Απεντομώσεις με τη χρήση εντομοκτόνων σε αέρια φάση (υποκαπνισμοί).

Οι μέθοδοι που ακολουθούνται στις απεντομώσεις είναι συμβατοί με τα σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας που τηρούνται στο χώρο των εφαρμογών (HACCP, ISO 22000, ISO 9001, ISO 14000, BRC, IFS).