Μυοκτονία | Sustainable Pest Control

 
Οι μυοκτονίες περιλαμβάνουν τις διεργασίες που είναι απαραίτητες για τον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο προσβολών από τρωκτικά. Γνωστές ασθένειες όπως η σαλμονέλα, η λεπτοσπείρωση και οι δυσεντερίες συνδέονται τακτικά με την εμφάνιση τρωκτικών.

Για τον έλεγχο των τρωκτικών, απο την Sustainable Pest Control με έδρα στο Κορωπί και υποκατάστημα σε Γαλάτσι και Κυκλάδες (Άνδρος, Νάξος), εφαρμόζεται ολοκληρωμένη διαχείριση (Integrated Pest Management) κατά την οποία δίνεται έμφαση στη χρήση εναλλακτικών προληπτικών μέτρων καταπολέμησης από την SPC. Προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης είναι ο επαρκής μηχανικός αποκλεισμός των κτιρίων, η διαχείριση των απορριμάτων και η ορθή χωροταξία των εγκαταστάσεων είναι μερικά σημεία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Επιπλέον, όπου είναι απαραίτητο πραγματοποιείται χρήση τρωκτικοκτόνων σκευασμάτων σε ανθεκτικούς πλαστικούς δολωματικούς σταθμούς (Δ.Σ.) με κλειδί (αριθμός ανάλογα με Risk Analysis) περιμετρικά της εγκατάστασης. Τα δολώματα θα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε Δ.Σ., οι οποίοι πρέπει να στερεωθούν μόνιμα στο έδαφος, να αριθμηθούν και να διαθέτουν κατάλληλη σήμανση, προκειμένου να καταστεί απαγορευτική η έκθεση ανθρώπων ή άλλων οργανισμών μη στόχων πέραν των τρωκτικών.

Συχνά, η καταπολέμηση των τρωκτικών, απο την Sustainable Pest Control με έδρα στο Κορωπί και υποκατάστημα σε Γαλάτσι και Κυκλάδες (Άνδρος, Νάξος), περιλαμβάνει τη χρήση παγίδων διαφόρων τύπων, με στόχο τη σύλληψη (οικολογικές παγίδες πολλαπλής σύλληψης & μηχανικής). Η τοποθέτησή των παραπάνω γίνεται σε κρίσιμα σημεία έπειτα από επιθεώρηση.

Οι μέθοδοι που ακολουθούνται στις μυοκτονίες είναι συμβατοί με τα σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας που τηρούνται στο χώρο των εφαρμογών (HACCP, ISO 22000, ISO 9001, ISO 14000, BRC, IFS).

Η SPC σας παρέχει πιστοποιητικό μυοκτονίας σε κάθε εφαρμογή.